Ajopäiväkirja työn tukena

Ajopäiväkirja toimii tänä päivänä tukena monelle työntekijälle ja yrittäjälle. Sillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti päiväkirjaa tai lokia, jonka avulla pidetään kirjaa ajetuista työtunneista. Tämäntyyppinen loki onkin tärkeä osa monen työpäivää, sillä se auttaa pitämään järjestyksessä kaikki ajetut tunnit, jotka on mahdollista vähentää myöhemmin verotuksessa esimerkiksi elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankkimistoiminnan kautta.

Ajolokin ylläpitämistä varten on olemassa erilaisia sovelluksia ja laitteita, joiden avulla omaa ajoa ei tarvitse merkitä enää paperille käsin. Täysautomaattinen Jiricom ajopäiväkirja auttaa kirjaamaan ajomatkat automaattisesti ja erottelemaan sekä eri ajajat että työ- ja vapaa-ajan matkat kätevästi eri profiilien välillä. Automaattisen päiväkirjan ansiosta yksityisajoon ja työajoon käytetty aika on entistä helpompaa erotella toisistaan, sillä monet käyttävät nykyisin samaa autoa sekä työhön että yksityisajoon. Lisäksi automaattinen päiväkirja auttaa merkitsemään ylös autolla ajetut kilometrit, ajon alkamis- ja päättymisajat, ajoreitin ja matkan tarkoituksen.

 

Kilometrikorvausten hakeminen ajopäiväkirjan avulla

Monet hyödyntävät ajolokia nimenomaan kilometrikorvausten hakemiseen. Kilometrikorvaukset ovat tärkeä osa esimerkiksi sellaisen yrittäjän arkea, joka joutuu ajamaan työnsä puolesta asiakkaan luokse. Tällaisesta yrittäjyydestä hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa valokuvaajat, jotka joutuvat ajamaan työn puolesta hyvinkin pitkiä matkoja kuvauspaikoille.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset ajomatkat eivät kuulu kilometrikorvauksen piiriin, sillä ne luokitellaan yksityisajoksi. Kodin ja työn välisistä ajomatkoista syntyneet kulut on kuitenkin mahdollista vähentää omassa henkilökohtaisessa verotuksessa.

Yrittäjän on lisäksi hyvä huomioida, että varsinaiset työajot ovat täysin verovapaita silloin, kun yli puolet tehdyistä ajoista johtuvat yritystoiminnasta. Tällöin esimerkiksi polttoainekulut, vakuutukset ja jopa auton huoltoon ja korjaukseen liittyvät kulut on mahdollista vähentää verotuksessa. Ajopäiväkirjan avulla näiden ajojen laskemisesta onkin huomattavasti helpompaa pitää kirjaa, sillä älykkäästi suunnitellut sovellukset pitävät automaattisesti kirjaa suoritetuista ajoista ja erottelevat erityyppiset ajomatkat toisistaan.